Ochrana osobných údajov
Zbieranie a používanie údajov

a. Naša webová stránka používa nástroj Google Analytics na získavanie anonymizovaných informácií o používateľoch. Tieto informácie zahŕňajú IP adresy, typ prehliadača, jazykové nastavenia, stránky, ktoré navštívili, čas strávený na stránke a ďalšie štatistiky.

b. Údaje zbierané cez Google Analytics sú používané výlučne na analýzu a zlepšovanie webovej stránky, optimalizáciu obsahu a sledovanie návštevnosti stránky. Tieto údaje nie sú zdieľané s žiadnymi tretími stranami a sú zhromažďované iba na účely interného použitia.

Súbory cookies

a. Vaša webová stránka môže používať súbory cookies na zlepšenie používateľskej skúsenosti a analýzu správania návštevníkov. Súbory cookies sú malé textové súbory uložené na počítači používateľa.

b. Súbory cookies môžu zaznamenávať anonymné informácie o používateľoch, ako napríklad ich preferencie, aby sa mohla stránka prispôsobiť individuálnym potrebám. Tieto údaje nie sú spojené s konkrétnymi osobnými údajmi a nie sú zdieľané s žiadnymi tretími stranami.

Zabezpečenie údajov

a. Vaša webová stránka sa zaväzuje chrániť osobné údaje návštevníkov. Vykonávajú sa primerané bezpečnostné opatrenia na zabránenie neoprávneného prístupu, straty, zneužitia alebo poškodenia týchto údajov.

b. Prístup k údajom získaným pomocou Google Analytics je obmedzený na autorizované členy vášho tímu, ktorí sú zodpovední za správu a údržbu webovej stránky.

Práva používateľov

a. Používatelia majú právo žiadať prístup k svojim osobným údajom, opraviť ich, vymazať ich alebo obmedziť ich spracovanie. Akákoľvek takáto požiadavka môže byť zaslaná na kontaktnú e-mailovú adresu uvedenú na webovej stránke.

b. Používatelia majú tiež právo odvolať svoj súhlas s používaním súborov cookies prostredníctvom svojho prehliadača. Však je potrebné si uvedomiť, že odmietnutie alebo obmedzenie súborov cookies môže mať vplyv na funkcionalitu webovej stránky.