Biológia 3. ročník gymnázium
Dedičnosť a pohlavie

Biológia 3. ročník gymnázium

Vytvorené: 10/2/2024
Dýchacia sústava

Biológia 3. ročník gymnázium

Vytvorené: 10/2/2024
Genetika človeka

Biológia 3. ročník gymnázium

Vytvorené: 10/2/2024
Imunitný systém

Biológia 3. ročník gymnázium

Vytvorené: 10/2/2024
Kostra končatín

Biológia 3. ročník gymnázium

Vytvorené: 10/2/2024
Koža

Biológia 3. ročník gymnázium

Vytvorené: 10/2/2024
Krvné skupiny

Biológia 3. ročník gymnázium

Vytvorené: 10/2/2024
Lymfatický systém

Biológia 3. ročník gymnázium

Vytvorené: 10/2/2024
Mendelové zákony

Biológia 3. ročník gymnázium

Vytvorené: 10/2/2024
Nervová sústava

Biológia 3. ročník gymnázium

Vytvorené: 9/2/2024
Osová kostra

Biológia 3. ročník gymnázium

Vytvorené: 10/2/2024
Pohybová sústava

Biológia 3. ročník gymnázium

Vytvorené: 10/2/2024
Srdce

Biológia 3. ročník gymnázium

Vytvorené: 10/2/2024
Svaly človeka

Biológia 3. ročník gymnázium

Vytvorené: 10/2/2024
Telové tekutiny

Biológia 3. ročník gymnázium

Vytvorené: 10/2/2024
Tráviaca sústava

Biológia 3. ročník gymnázium

Vytvorené: 13/6/2023
Väzba génov

Biológia 3. ročník gymnázium

Vytvorené: 10/2/2024
Vitamíny

Biológia 3. ročník gymnázium

Vytvorené: 10/2/2024
Základy genetiky

Biológia 3. ročník gymnázium

Vytvorené: 10/2/2024
Zloženie krvi

Biológia 3. ročník gymnázium

Vytvorené: 10/2/2024