Chémia 2. ročník gymnázium
Alkalické kovy

Chémia 2. ročník gymnázium

Vytvorené: 11/9/2023
Alkány a cykloalkány

Chémia 2. ročník gymnázium

Vytvorené: 28/12/2023
Alkény

Chémia 2. ročník gymnázium

Vytvorené: 4/2/2024
Alkíny

Chémia 2. ročník gymnázium

Vytvorené: 21/2/2024
Aromatické zlúčeniny

Chémia 2. ročník gymnázium

Vytvorené: 8/10/2023
Chalkogény

Chémia 2. ročník gymnázium

Vytvorené: 15/10/2023
d prvky Úvod

Chémia 2. ročník gymnázium

Vytvorené: 11/12/2023
Halogénderiváty

Chémia 2. ročník gymnázium

Vytvorené: 15/4/2024
Halogény

Chémia 2. ročník gymnázium

Vytvorené: 3/10/2023
Kovy alkalických zemín

Chémia 2. ročník gymnázium

Vytvorené: 14/9/2023
Kremík

Chémia 2. ročník gymnázium

Vytvorené: 4/12/2023
Pentely

Chémia 2. ročník gymnázium

Vytvorené: 5/11/2023
Tetrely

Chémia 2. ročník gymnázium

Vytvorené: 11/11/2023
Úvod do organickej chémie

Chémia 2. ročník gymnázium

Vytvorené: 9/9/2023
Voda

Chémia 2. ročník gymnázium

Vytvorené: 9/6/2023
Vodík

Chémia 2. ročník gymnázium

Vytvorené: 13/6/2023
Vzácne plyny

Chémia 2. ročník gymnázium

Vytvorené: 30/9/2023
Zdroje uhľovodíkov

Chémia 2. ročník gymnázium

Vytvorené: 27/12/2023